TOUŠKŮV Den jihočeského kardiocentra 21. 3. 2024

21. 3. 2024, TOWNSHEND INTERNATIONAL SCHOOL, Hluboká nad Vltavou

O kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na TOUŠKŮV DEN JIHOČESKÉHO KARDIOCENTRA, který se uskuteční dne 21. 3. 2024 tradičně v Townshend International School na Hluboké nad Vltavou. Kromě našich milých hostů z jiných kardiocenter a spolupracujících spádových kardiologických a interních pracovišť, zazní v bloku přednášky lékařek a lékařů zdejšího Kardiocentra. I letos bude součástí programu ucelený blok kardiochirurgie, hrudní a cévní chirurgie. Věříme, že naše setkání bude stejně jako v minulých letech příjemné a vzájemně přínosné. Těšíme se na Vaši účast, nové poznatky, diskuze a osobní setkání. Součástí programu bude prezentace firem, kterým děkujeme za podporu konání sympozia.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16. České lékařské komory a je pro lékaře ohodnocena 6 kredity. Den jihočeského Kardiocentra je rovněž zaregistrován Českou asociací sester.

Na shledanou na Hluboké!

MUDr. Jiří Haniš
Primář Kardiologického oddělení českobudějovického Kardiocentra
MUDr. František Toušek, FESC
Emeritní primář Kardiologického oddělení českobudějovického Kardiocentra

Pořadatel

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde a mapu místa konání zde

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Zahájení

Sekce I.

Sekce II.

Oběd

Sekce III.

Sekce IV.

Místo konání

Informace o místě konání.

TOWNSHEND INTERNATIONAL SCHOOL

Townshendova mezinárodní škola je koedukační internátní škola v Jižních Čechách s výukou v anglickém jazyce. Tato škola, pojmenovaná po významném irském vzdělanci a humanistovi G. Townshendovi (1876-1957), vznikla v září roku 1992. Je to soukromá nezisková organizace.

Registrace

1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.

Registrační poplatek : 400 Kč / 16 €, na místě 500 Kč / 20 €

Registrační poplatek zahrnuje účast na přednáškách, občerstvení během akce a oběd.

Platba registračního poplatku

variabilní symbol: 249409

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

Storno podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 20. 3. 2024. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % jeho výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky možno zadávat do 14. 3. 2024, po tomto datu prosíme kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu! Lékařští i nelékařští pracovníci obdrží doklad o účasti.

(naleznete zde https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html)

Požadujete-li daňový doklad na firmu/zaměstnavatele, je nutné v okamžiku registrace vyplnit NÁZEV FIRMY a IČO a platba musí být uskutečněna pouze z FIREMNÍHO ÚČTU!. K platbám uskutečněným ze soukromého účtu jsou automaticky vystavovány daňové doklady na fyzické osoby, které již nelze zpětně opravit!
Děkujeme za dodržení těchto podmínek.

VIP partneři

Hlavní partneři

Partneři

Informace pro vystavovatele

Vážení,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci TOUŠKŮV DEN JIHOČESKÉHO KARDIOCENTRA 2024, která se bude konat v prostorách Townshend International School, v Hluboké nad Vltavou dne 21. 3. 2024.

Tuto konferenci pořádá Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s., ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a Českou asociací sester. Odbornými garanty této akce jsou prim. MUDr. Jiří Haniš a emeritní primář MUDr. František Toušek, FESC, a pravidelně se jí zúčastní cca 200 lékařů a sester z celé České republiky.

PARTNER
20 000 Kč + DPH

 • Stánek v rozsahu 1 stůl + 2 židle ve výstavním prostoru
 • Logo společnosti umístěné v sekci Partneři v programové brožuře konference
 • Logo společnosti umístěné v sekci Partneři na webu konference
 • 2 registrace pro zástupce firmy zdarma

HLAVNÍ PARTNER
30 000 Kč + DPH

 • Stánek v rozsahu 1 stůl + 2 židle ve výstavním prostoru
 • Logo společnosti umístěné v sekci Hlavní partner v programové brožuře konference
 • Logo společnosti s proklikem umístěné v sekci Hlavní partner na webu konference
 • Banner umístěný na podélné stěně jednacího sálu
 • 4 registrace pro zástupce firmy zdarma

VIP PARTNER
50 000 Kč + DPH

 • Stánek v rozsahu 2 stoly + 4 židle ve výstavním prostoru
 • Logo společnosti umístěné v sekci VIP partner v programové brožuře konference
 • Logo společnosti s proklikem umístěné v sekci VIP partner na webu konference
 • Banner umístěný v čele jednacího sálu
 • 4 registrace pro zástupce firmy zdarma

 

Distribuce reklamních materiálů

Pořadatel firmám nabízí distribuci jejich reklamních materiálů účastníkům. Určeno pro firmy, které se fyzicky akce nezúčastní, pouze dodají pořadateli své materiály. Cena za distribuci 1 konvolutu: 5 000 + DPH

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto sjezdu prosím kontaktujte Ing. Helenu Dvořákovou tel: +420 387 872 229, 702 121 048, email: dvorakova.helena2@nemcb.cz Následně spolu domluvíme formu spolupráce.

Uzávěrka pro vystavovatele je stanovena na 1. 3. 2024!

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 387 872 074
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 387 872 219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 387 872 229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz